Video Vrtech mô phỏng căn hộ, mô phỏng công trình thành 3D và dùng thực tế ảoMô phỏng căn hộ mẫu, mô phỏng tòa nhà thành mô hình 3D, từ đó dùng công nghệ thực tế ảo và thực tế tăng cường tạo ra phần mềm trải nghiêm, tương tác bằng VR và AR tiên tiến nhất hiện nay và đang là xu hướng của truyền thông marketing trong giai đoạn mới .

source

Viết một bình luận