CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO: ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG THỰC TẾ ẢO ELECTUDE 3D TRONG ĐÀO TẠOCHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO:
“ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG THỰC TẾ ẢO ELECTUDE 3D SIMULATOR TRONG ĐÀO TẠO KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGÀNH KỸ THUẬT Ô TÔ VÀ GIỚI THIỆU CUỘC THI QUỐC TẾ MÔ PHỎNG ELECTUDE SIMULATOR CHALLENGE”

source

Viết một bình luận