Sự kiện ra mắt Văn phòng thực tế ảo – Nam Hương Virtual Office

Sự kiện Ra mắt 𝐕𝐚̆𝐧 𝐩𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐭𝐞̂́ 𝐚̉𝐨 – 𝐍𝐚𝐦 𝐇𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐕𝐢𝐫𝐭𝐮𝐚𝐥 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐞, với chủ đề “𝐒𝐚́𝐧𝐠 𝐭𝐚̣𝐨 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐡𝐚̣𝐧 – 𝐊𝐞̂́𝐭 𝐧𝐨̂́𝐢... Xem thêm