Virtual Scale Model – Sa bàn ảo Smart CitySa bàn ảo – Smart AR.

Chủ đầu tư không cần làm thêm Sa bàn thật, Sales cầm trên tay sa bàn mang đi thuyết trình mọi nơi.

VNi ứng dụng công nghệ Thực tế ảo tăng cường số hóa sa bàn dự án vào một ứng dụng di động. Sales có thể trình bày cho người mua từ tổng thể đến chi tiết dự án. Chủ đầu tư có thể mang đi muôn nơi, giúp người mua thăm quan dự án ở các lễ mở bán, đào tạo đại lý.

No need to build Real estate model, easy to bring your project to anywhere for prospective buyers to view. Everybody can interactive with project by Smartphone with Augmented reality technology.

VNi – Vietnam Imagination
-Seeing is believing-
w: vni.pro.vn
e: info@vni.pro.vn

source

Viết một bình luận