Kỹ thuật tay trái – Báo trống luôn gặp khó khăn – Có 8 nguyên nhân – 510Khi bạn bị sai liên tục trong quá trình luyện tập, bạn hãy dừng lại, tìm ra cho được nguyên nhân. Báo trống cũng thế, có 8 nguyên nhân cơ bản thường gặp đối với người mới học trống.
Bạn xem thử, mình đã mắc phải nguyên nhân nào?

source

Viết một bình luận