TẬP 4 | CỬU LONG QUÁI SỰ KÝ THIÊN 9 : GIANG THÀNH DẠ CỔ | LÂM GIA – THÁI BẢO | NGUYỄN HUYThiên 9 “Cửu Long quái sự ký” : Giang Thành Dạ Cổ – Tập 4 [18 tập]
Tác giả: Lâm Gia – Thái Bảo
☀ Liên hệ mua sách:
➥ Phone: 0964 029 698
➥ Email: lamgia.thaibao@gmail.com
➥ Facebook: https://www.facebook.com/lamgia.thaibao
hoặc https://www.facebook.com/profile.php?id=100049856567956
☀ Donate ủng hộ tác giả:
➥ MOMO: 0964 029 698

PAYPAL: paypal.me/lamgiathaibao
➥ OCB BANK: 0040 10000 9259 004
__
☀ Để nghe lại các tập trước của Cửu Long Quái Sự Ký:
➥ https://www.youtube.com/watch?v=hishp-OAQXU&list=PLcZ-pEHvFkucTB2bvDmrxpID4fu7G1GDg
__
➥ Group facebook: https://www.facebook.com/groups/datdongradio
➥ Facebook Nguyễn Huy: https://www.facebook.com/nguyenhuyaudio
__
#truyenmanguyenhuy #cuulongquaisuky
Truyện ma
cửu long quái sự ký

source

Viết một bình luận