Đinh Quang Anh Thái – Ai làm giàu nhờ các chuyến bay giải cứu công dân Việt Nam?Câu hỏi đặt ra là ai, và thế lực nào đang tạo ra tình trạng duyệt danh sách, độc quyền chuyến bay và cách ly để kiếm tiền từ nước mắt đồng bào ở nước ngoài hồi hương trong Đại dịch Covid-19?

source

Viết một bình luận