Vlad và Niki chơi với ô tô đồ chơi và xây dựng đường đua Tốc độ#ad
Vlad và Niki thực hiện các cuộc đua ô tô đồ chơi. Trẻ em đang xây dựng một đường đua khổng lồ dành cho ô tô. trẻ em chơi với ô tô đồ chơi.
Đây là một quảng cáo cho Mattel

Hãy đăng ký!

Cửa hàng Vlad & Niki: https://vladandniki.com/
Ứng dụng Google Play:
https://play.google.com/store/apps/details?id=me.apptivise.vladnikita
Ứng dụng App Store:
https://apps.apple.com/us/app/vlad-niki/id1497525407

Instagram VLAD – https://www.instagram.com/Vlad.super.Vlad/
Instagram của Nikita – https://www.instagram.com/nikitoys_official/

source

Viết một bình luận