Phim Ngắn | Thực Hiện Thử Thách Triệu Hồi Ma Tốc Độ – Ghost Rider– Thực Hiện Thử Thách Triệu Hồi Ma Tốc Độ – Ghost Rider | Phim Ngắn Linh Ẩm Thực.
– Kênh mới của Linh đây nha mọi người: https://bitly.com.vn/corPI
– Địa chỉ Email: thaiduylinh1402@gmail.com
– Xem toàn bộ video của tôi tại đây : https://bit.ly/354daD3.
– Mọi người muốn ủng hộ kinh phí cho Linh thì liên hệ tại đây nha.
– Số Tài Khoản : 245860809

– Tên: Thái Duy Linh

– Ngân Hàng: ACB

– Chi nhánh: Tân Thuận

* Nội dung và nhân vật trong video không hề có thật. Tất cả chi tiết trong phim đã được cường điệu hoá để tăng sức hấp dẫn cho Bộ Phim. Không có ý xúc phạm cá nhân, hay tổ chức nào. Và tuyệt đối không tuyên truyền mê tín dị đoan
#thửthách #triệuhồi #matốcđộ

source

Viết một bình luận