LEAN 4.0 – Tích hợp Quản lý tinh gọn và Công nghiệp 4.0 | ISOCERT► Tổ chức chứng nhận và giám định quốc tế ISOCERT ✅
“ISOCERT – Hài hòa cùng thịnh vượng”

Sứ mệnh của ISOCERT đóng góp vào sự nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp vì lợi ích quốc gia.
Ước nguyện của ISOCERT xây dựng xã hội tươi đẹp trong tươi lai.
===============================================

Trong nhiều thập kỷ, các nhà sản xuất đã sử dụng các nguyên tắc và công cụ tinh gọn để giảm độ phức tạp của hoạt động và cải thiện năng suất. Cách tiếp cận tinh gọn cung cấp nền tảng cho hoạt động bằng cách tiêu chuẩn hóa các quy trình, thấm nhuần văn hóa cải tiến liên tục và trao quyền cho nhân viên trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, do sự phức tạp ngày càng tăng của hoạt động, nhiều doanh nghiệp đã nhận thấy rằng việc quản lý tinh gọn không đủ để giải quyết các thách thức hoạt động của doanh nghiệp. 

Gần đây, một loạt các công nghệ kỹ thuật số tiên tiến được gọi là Công nghiệp 4.0 đã xuất hiện để đưa ra các phương pháp mới để đối phó với sự phức tạp và cải thiện năng suất. Bằng cách triển khai sự kết hợp đúng đắn của các công nghệ, các nhà sản xuất có thể tăng tốc độ, hiệu quả và phối hợp và thậm chí tạo điều kiện cho các nhà máy tự quản lý hoạt động.

https://isocert.org.vn/lean-40-tich-hop-quan-ly-tinh-gon-va-cong-nghiep-40

Các bạn cũng có thể liên lạc với ISOCERT qua đây:
Thông tin liên hệ:
► website: https://isocert.org.vn/
►Tel: 0976 389 199
=========================
#ISOCERT #chungnhaniso9001 #daotaoiso #quanlytinhgon #nangsuatchatluong

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *