Empowering a sustainable future (with Vietnamese, Indonesian subtitles)0:00 Introduction
2:41 The Vision of Smart City and Smart Mobility
28:44 Edimax
35:54 Gigabyte
39:29 Delta

According to UN, 68% of the world population is projected to live in urban areas by 2050. As a result of a rapidly growing population, many countries now face challenges, such as congestion, environmental hazards. Sustainable urbanization is the key to successful development. This video will be a brief of “The Vision of Smart City and Smart Mobility” as well as solutions from #Edimax, #Gigabyte and #Delta.

Ad. by Bureau of Foreign Trade

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *