Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit 2021Diễn đàn cấp cao thường niên về Công nghiệp 4.0 – Industry 4.0 Summit với chủ đề: “PHỤC HỒI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI BỀN VỮNG THỜI KỲ HẬU COVID – 19 VÀ ĐẨY MẠNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA TRONG KỶ NGUYÊN SỐ” với sự tham dự và chủ trì của Đ/c Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Đ/c Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương và Đ/c Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
Quý vị vui lòng truy cập link sau để xem và tải tài liệu hội thảo: https://i40summit.vn/2021/tai-lieu-bao-cao/

source

Viết một bình luận