Công nghệ thực tế ảo trong đào tạo (Virtual Reality For Training)Công nghệ thực tế ảo trong đào tạo (Virtual Reality For Training)

Thực tế ảo là công nghệ học tập tuyệt vời trên thị trường. Công nghệ này mang đến cho người học cảm giác mạnh mẽ về môi trường ảo giúp cảm nhận và nắm rõ một cách chân thực nhất, công nghệ VR đã nhanh chóng được áp dụng và đầu tư rất nhiều vào nhiều ngành giáo dục, kỹ thuật, sản xuất để đào tạo mang lại hiệu quả cao.

source

Viết một bình luận