Bài 19- Chế Mạch 1 Pin Sáng Cả Bầu Trời ( Tăng Áp Cực Mạnh) #thnln #tips usaĐây là một video hướng dẫn thiết kế mạch điện tăng áp 3,7v to 220vac dùng để tháp sáng đèn led
nó hữu dụng vô cùng thấp sáng cả một căn phòng chỉ bằng 1 quả pin
Bài 20 – Chế Mạch 1 Pin Sáng Cả Bầu Trời ( Tăng Áp Cực Mạnh) #thnln #tips usa
Các bạn xem toàn bộ danh sach học thuột nha để các bài giảng nâng cao hơn:

———————————————————————-
Kể Các Trò Nghe 1 Câu Chuyện Động Lòng Trời: Ngày Xưa Khi Bị Thầy Gõ đầu 3 cái là Con Khỉ Biết Sư Phụ Thách Đố Canh 3 gặp Sư Phụ để truyền Nghề 72 Phép Thần Thông biến hóa, Còn các Đệ Tử khác sau này chỉ là một học trò bình thường thôi, Nghĩa là Sư Phụ Không có ý truyền nghề chỉ lỡ tay gõ vào đầu Con Khỉ Vì bị lì không chịu học, nhưng vì sự hiếu học và lòng tôn sư trọng đạo nên Sư Phụ Thấy Cảm động mà truyền 72 phép, vậy Thầy ÔLONG có lỡ làm các bạn nhìn ngược thì làm sao nè??? Để điện thoại vào gương vừa nhìn vừa học sẽ nhớ tuyệt chiêu này và dành cho người muốn học thì họ tìm công cụ để làm tất cả,… Có một người làm từ thiện tằng 500k vào túi gạo cho người thật nghèo, họ sắp hàng đến lấy 1 kg gạo rất lâu và gian khó, nhưng khi nhận được gạo về họ thấy có 500 tiền họ rất vui mừng và người tặng cảm thấy xứng đáng vì không ai giàu có ham cầu mà đi sắp hàng nhận 1 kg gao cả, Thầy Chỉ muốn nói tới đây thôi các bạn suy gẫm,…
Dịch:
Tell You A Story That Moves Heaven: Once upon a time, when the Master Knocked on his head 3 times, the Monkey Knew Master Challenged Scene 3 The Master imparted the profession 72 Magical Transformations, and the other Disciples later only is an The game is normal, that is, Master has no job transmission, only knocks on the monkey’s head Because he doesn’t study hard, but because of his studiousness and respect for his religion, Master is touched that communication magic 72, so Teacher OLONG has you guys looking back, what to do??? Putting the phone in the mirror while looking and studying will absolutely remember this and for those who want to learn, they find the tools to do it all, … There is a charity worker who earns 500k in a bag of rice for real people Poor people, they wait in line to get 1 kg of rice for a long time and it is difficult, but when they receive the rice, they see that they have 500 money, they are very happy and the giver feels worthy because no one has the desire to go in line to receive 1 kg. wow, I just want to say here, you’ve pondered, …
Put your phone in the mirror so you can see it, remember to look into the kids’ faces and smile for a while, then I’ll continuesource

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *