9h30 | 05.12.21 | Lớp 3 NLG Trống Đồng Nâng Cấp9h30 | 05.12.21 | Lớp 3 NLG Trống Đồng Nâng Cấp

Với tình yêu thương và lan tỏa năng lượng an lành, Ban Tổ chức sẽ tổ chức chương trình NLG Lớp 3 Trống đồng NÂNG CẤP cho các thành viên đã tham gia lớp 3. Các thành viên đủ điều kiện tham gia bao gồm:
🌹 1. Đã tham gia đầy đủ lớp 3 trong 3 ngày cuối tháng 8-2021 và tháng 11-2021. Có ít nhất 4 lần kích hoạt.
🌹 2. Một số thành viên lớp 3 bị mất kết nối do thời gian dài không tập.
🌹 3. Một số thành viên đã học lớp 3 Trống đồng nhưng vì lý do chủ quan, khách quan lỡ nhận kích hoạt lớp 1, 2 vừa qua.
🌹 4. Các thành viên của lớp 3 trống đồng khác đã nhận đầy đủ các lần kích hoạt.
🌹 5. Chương trình KHÔNG dành cho các thành viên MỚI HỌC LỚP 1, 2, chưa tham gia bất cứ lớp 3 nào. Mọi người có thể nghe nội dung và KHÔNG NHẬN KÍCH HOẠT.

Tổng đài yêu thương: 028 7779 2288
USA: +1 (925) 719-2927
CANADA: +1 (177) 839-1538
#Lop3TrongDongNangCap
#Chungtaylantoayeuthuong #Yeuthuongbanthan
#NLGTrongdong #NLGTrongdongVietNam
#NLGTrongdongtoancau #ChuPhuc #LeVanPhuc
#Hopnhattinhthuong #Kientaohanhphuc #Hanhphuc
#EmbeNLG #Embenangluonggoc #Hiemmuon
#Hanhphucgiadinh #Vochongyeuthuong
#Nangluonggoc #NLG #Tinhthuongvodieukien #Hopnhat
#Tinhyeugiadinh #Traitimyeuthuong #Hanhphucgiandi
#Tinhdongbao #Chuyenhoadichbenh

source

Viết một bình luận