Chuyên mục
✅Review Viettel++

西方體壇、名將、粉絲、公眾、媒體形成"救彭帥抗共"陣綫; 唾棄中的冬奧可列入中共第二個100年的第一件大事 中文字幕 【希望之聲粵語-粵講粵有理-2021/11/23】#棄冬奧 #救彭帥【粵講粵有理】
主持:石頭 嘉賓:路橋 視頻製作:方婷 文字整理:Susan
圖源: Getty Images, storyblocks.com
==========================================================

電子報 ►https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
🌸美國境內捐車► https://donatecarsoh.org/
🔥會員網“希望之城” ►https://landofhope.tv/shitou
🔥捐款 ► https://donorbox.org/soh-tv-2
🔥SafeChat ►https://is.gd/AzYl1l
🦸‍♂️️Patreon ►https://is.gd/h9py0n
👉神盾VPN ►https://tipas.net/zh-HK/ 憑優惠代碼:SHSOHCANT 享8折優惠
㊙️爆料郵箱 ► info@soundofhope.org
🌸希望之聲官網► https://www.soundofhope.org/
🔥自動翻牆APP ► https://x.co/ohope

source

43 trả lời trong “西方體壇、名將、粉絲、公眾、媒體形成"救彭帥抗共"陣綫; 唾棄中的冬奧可列入中共第二個100年的第一件大事 中文字幕 【希望之聲粵語-粵講粵有理-2021/11/23】”

多謝盧喬小姐 每次都睇你個報道同分析 ,非常透徹 同理解 全世界都要抵制中共嘅奧運⋯⋯因為佢唔配舉辦,
因為到現在佢冇民主,冇自由,何解同佢贈興⋯⋯當然要全球抵制中國奧運。🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️🙅‍♂️🦹‍♂️🦹‍♂️🦹‍♂️🦹‍♂️

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.