Trích Đoạn 188 ,suy ngẫm thật kỹ Thế Giới Cực Lạc là có thật, địa ngục là có thật.chúng ta phải nắm bắt,không thể để cho nó qua đi một cách vô ích, từ nhiều phương diện mà nhìn,suy ngẫm thật kỹ Thế Giới Cực Lạc là có thật,lục đạo luân hồi là có thật ngạ quỷ,địa ngục,súc sanh đều là có thật chắc chắn không phải giả. thời gian của chúng ta lưu lại cái thế gian này không dài, sống đến 100 tuổi cũng nhanh như là một cái búng tay năm nay tôi đã 88 tuổi, nhớ lại 80 năm trước kia cũng giống như là ngày hôm qua vậy 80 năm trước khi tôi 7-8 tuổi,thì đã nhớ chuyện. lúc đó ở nông thôn, tôi sống ở nông thôn,lớn lên ở nông thôn, tình hình ở trong nông thôn tôi đều nhớ rất là rõ. xã hội lúc đó rất là động loạn, nhưng ở khu vực tôi ở, trong cái thị trấn nhỏ bé đó rất là thanh bình. được xem như là thịnh thế,nhân dân an cư lạc nghiệp. kháng chiến 8 năm,trong chiến tranh người Nhật không có đến qua quê nhà của chúng tôi họ ở cách khoảng quê nhà của chúng tôi chừng 100 dặm, tính theo dặm của Trung Hoa, khoảng chừng 50 cây số vậy khoảng thời gian không có bóng dáng người Nhật của vùng quê chúng tôi qua rất nhanh, cho nên chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội. thì chúng ta nhất định mới có hi vọng được vãng sanh, tuy rằng chúng ta đã làm nhiều chuyện bất thiện ngũ nghịch thập ác vẫn còn đến mức này, nhưng bây giờ chúng ta sám hối vẫn còn kịp. ở đây là dạy chúng ta phải tiêu trừ chướng ngại, phải vun trồng đức bổn,đó mới tức là đoạn ác tu thiện cái gì là ác? Vì bản thân mình đều là ác. Tại sao nói như vậy? Vì bản thân mình tức là bạn rất yêu mến cái nơi này, thương cái thân của bạn,thương gia đình của bạn, thương cái nơi này. như thế bạn sẽ không thoát khỏi lục đạo luân hồi, đây tức là ác.vậy phải làm thế nào? bạn không nên nghĩ đến bản thân,mà hãy nghĩ cho người khác, bất luận là làm chuyện gì cũng đều nên là lợi ích chúng sanh, lợi ích cho người,không có cho riêng mình, đây mới thật sự có thể tiêu trừ nghiệp chướng, thật sự có thể tích phước đức, cái công đức này hồi hướng cầu sanh Tịnh Độ, có lợi ích rất lớn. chúng ta nhìn thấy một đời của lão hòa thượng Hải Hiền, ngài xuất gia lúc 20 tuổi, sư phụ dạy cho ngài niệm câu A Di Đà Phật này, 112 tuổi ngài vãng sanh, ngài đã niệm Phật hết 92 năm, ngoài câu Phật hiệu ra, những thứ khác ngài đều không biết đến thật sự đúng là nhất môn thâm nhập, trường thời huân tu khi tuổi già cái gì ngài cũng không biết đến. không phải thế chỉ là không chịu nói thôi. những người dân sống xung quanh chùa Lai Phật đều biết lão hòa thượng có thần thông. nhưng ngài không có thị hiện thần thông, những người ở quê bị bệnh đến đâu để chữa bệnh? khi ấy lão hòa thượng mới thị hiện thần thông, phàm những người tìm đến ngài, ngài đều tiện tay hái một ít hoa cỏ,lá cây ở ngoài đồng về những thứ này ngài lấy về đều trị được bệnh quả là bất khả tư nghì,rất là linh nghiệm, những thứ này trong Trung Y Bản Thảo không có. vậy tại sao có thể trị được bệnh? tất cả đều là triển hiện cảnh giới bất khả tư nghì. chúng ta quan sát tỉ mĩ ngài đắc tam muội,ngài đã khai ngộ. ngài là lấy công đức tu trì của bản thân mà gia trì, những người được gia trì đều có lòng tin đối với ngài, không có nghi ngờ,bệnh là khỏi như thế, ý niệm vừa chuyển đổi,thì bệnh đã khỏi, bên ngoài là dùng thuốc men,chỉ là vật dẫn mà thôi cái đó không quan trọng, ý niệm mới là quan trọng nhất, các nhà khoa học hiện nay nói rằng, sức mạnh của ý niệm là bất khả tư nghì, là cái đạo lý này, lão hòa thượng có cái niệm lực này nhưng bạn đối với ngài phải có lòng tin thì mới được, bạn đối với ngài không có lòng tin,thì sẽ không có tác dụng; bạn đối với ngài có lòng tin,thì nó mới có tác dụng. người hạ hạ căn “ngũ nghịch thập ác,lúc lâm chung gặp được bạn hiền,
http://voluongtho.vn
_Xem video chia sẻ tại__
https://www.youtube.com/phapamgiacnhan/
https://www.facebook.com/thaygiacnhan
QUAN ÂM TỊNH THẤT, Đức Trọng – Lâm Đồng – Đà Lạt

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *