✅Review Viettel++

Vi khuẩn e coli

Video ngắn này giới thiệu bài giảng “Vi khuẩn E.coli”, ứng dụng công nghệ thực tế tăng cường và thực tế ảo (AR, VR). Bài giảng AVR này được để ở chế độ mở (open access) tại đây: https://share.eon-xr.com/lesson/1/226776 Bài giảng giúp học sinh không những trình bày được nguồn gốc, đặc điểm sinh học và các loại vi khuẩn…

Tiếp tục đọc