✅Review Viettel++

TÔI GHÉT EM GÁI MÌNH VÌ NÓ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ P2 | Phim hoạt hình | Buôn Chuyện Quanh Ta #BCQT

TÔI GHÉT EM GÁI MÌNH VÌ NÓ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ P2 | Phim hoạt hình | Buôn Chuyện Quanh Ta #BCQT 🔗 https://youtu.be/PySwB-ro_ds #BCQT #CHUYỆNKỂCÓTHẬT #CÂUCHUYỆNCÓTHẬT 00:00 TÔI GHÉT EM GÁI MÌNH VÌ NÓ ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU QUÝ 07:57 CHỊ GÁI GIẢ LÀM MẸ ĐỂ BẮT NẠT TÔI =================================== Chao xìn mấy cưng, cảm ơn vì đã…

Tiếp tục đọc

✅Review Viettel++

CHỊ GÁI XẤU XA BẮT NẠT TÔI | Phim hoạt hình | Buôn Chuyện Quanh Ta #BCQT

CHỊ GÁI XẤU XA BẮT NẠT TÔI | Phim hoạt hình | Buôn Chuyện Quanh Ta #BCQT 🔗 https://youtu.be/qq2dyBeOAT4 #BCQT #CHUYỆNKỂCÓTHẬT #CÂUCHUYỆNCÓTHẬT 00:00 CHỊ GÁI GIẢ LÀM MẸ ĐỂ BẮT NẠT TÔI 08:35 NHỜ BÉO PHÌ TÔI TÁN TỔ CRUSH CÚA MÌNH =================================== Chao xìn mấy cưng, cảm ơn vì đã ghé qua… “Buôn Chuyện Quanh Ta” là Kênh Youtube…

Tiếp tục đọc

✅Review Viettel++

Hướng dẫn báo cáo quyết toán BCQT hải quan theo mẫu 15, 15a

Lại một mùa quyết toán đến gần, có ti tỷ thứ cần quyết toán. Hôm nay GOLDTRAIN lại luận bàn về vấn đề mẫu báo cáo mới theo TT 39/2018/TT-BTC đáp ứng yêu cầu mới của NĐ 18/2021 và Quyết định 1357/2021 của Tổng cục Hải quan. Nhìn chung đối với một doanh nghiệp gia công hay sxxk, thì vấn…

Tiếp tục đọc