Bảo Thạnh Đọc Truyền Bá Sách Của Thầy A-Nan
——–
✔ Trang web → https://dantocking.com
✔ FB → https://fb.com/dongdoichienthan
✔ Groups → https://fb.com/groups/dongdoichienthan
✔ Page → https://www.fb.com/thongdieptuthiendinh
________________________________________________________
#Sấm_Cơ_Thiên_Đạo #Thế_Tận_Đời_Nguy #Thông_điệp_từ_Thiên_Đình

source

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com

45 Trả lời “Sấm Cơ Thiên Đạo – Thế Tận Đời Nguy (hãy mau hối sám, thiện hành)

 1. nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mo a di đà Phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a đi đà Phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đi Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật
  Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm Bồ tát
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm Bồ tát
  Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm ứng quán thế âm Bồ tát
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật
  Nam mô a di đà Phật

 2. Nam mô đai tư đai bi cưu khô cưu nan quan đai linh cam bach y quan thê âm bô tat ma ha tat con câu xin phât tô phât thây tư bi hy xa cho chung sanh đươc tiêu tai bênh dich va binh an đê tu hanh theo phap a di đa phât

 3. SẤM CƠ THIÊN ĐẠO! QUÁ TUYỆT!
  CHÚNG CON XIN CẢM ƠN PHẬT, THẦY!
  NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI THIÊN TÔN!
  NAM MÔ VÔ THƯỢNG HƯ KHÔNG DIÊU TRÌ KIM MẪU DƯỠNG SANH BẢO MẠNG CON THƠ!
  NAM MÔ DI ĐÀ PHẬT!
  CHÚNG CON CẦU XIN ĐẤNG THƯỢNG ĐẾ TOÀN NĂNG CỨU MUÔN LOÀI

 4. Cha mẹ đã hết lời răn dạy, đám con hư cứ để ngoài tai , đêm ngày khoét mãi soáy sâu lòng mẹ, khiến tổn thương tim óc mẹ hoài , lòng từ bi mẹ vẫn thương vẫn xót, vẫn giang tay đón nhận đứa lầm đường .

 5. Năm mô Ngọc hoàng thượng để vợ cực đại chị tôn đại thiên tôn cứu độ chúng con vượt qua những năm sàng lọc cứu độ chúng con qua những năm tháng bệnh dịch này con niệm thiên phúc Ngọc Phật hồ chị minh

 6. Nam mô Ngọc Hoàng thượng đế vô cực Đại Trí tôn đại thêm tôn tôn kính của chúng sanh con cầu nguyện cho thế giới được Bình AN AN LÀNH tay qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ nam mô cha trời mẹ đất thương xót cho chúng sanh nam mô A Di Đà Phật 🙏🙏🙏

 7. Nam mô a di đà phật. Nam mô đại từ đại bi Đại nguyện Địa tạng Vương bồ tát Ma Ha tát. Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn Linh cảm ứng Quan thế âm bồ tát Ma Ha tát.

 8. NAM MÔ NGỌC HOÀNG THƯỢNG ĐẾ VÔ CỰC ĐẠI TRÍ TÔN ĐẠI THIÊN TÔN. NAM MÔ VÔ CỰC TỪ TÔN TÂY THIÊN BÁ CHỦ VƯƠNG CUNG TÂY MẪU. NAM MÔ LONG HOA GIÁO CHỦ DI LẶC TÔN PHẬT KHAI CƠ THÁNH ĐỨC. NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

 9. Nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại trí tôn đại thiên tôn 🙏🙏🙏 nam mô vô cực từ tôn Tây Thiên bá chủ vương cung Tây mẫu 🙏🙏🙏 nam mô Long Hoa giáo chủ Di lặc tôn Phật khai cơ thánh đức 🙏🙏🙏 nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

 10. Nam Mô A Di Đà Phật
  Nam Mô cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
  Nam Mô Bổn sư Thích ca Mô Ni Phật
  Nam Mô Đại từ Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát
  Con cầu xin cha trời mẹ đất cứu khổ cứu nạn cho loài người chúng con qua khỏi kiếp nạn này ạ

 11. Nước dòng sông như dòng sửa mẹ .
  Nặng nghĩa tình che chở cho chúng sanh .
  Cửa thiên bảy ngã chốn thiên đình .
  Chúng con khấn nguyện cửa long môn ,
  Hối đáo sám ni cầu lạy phật .
  Nhất nhất một lòng tâm chí tâm .
  Lạy cha mẹ gương soi sáng độ .
  Con quỳ gấp gối Đặng nguyện xin .
  Gia can gặp đến môn thiên Đặng .
  Họa cũng tan rồi gặp được Phước may

 12. Nam mô ngọc hoàng thượng đế,nam mo vô cực đại trí tôn, nam mô vô cực đại thiên tôn, nam mô mẹ địa mẫu can khôn vũ trụ, nam mô a Di Đà Phật, nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật, nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát cứu khổ cứu nạn chúng con a Di Đà Phật

 13. Nam mô a di đà phật
  Nam mô ngọc hoàng đại đế vô cực đại thiên tôn
  Einer Mann Vietnamesisch
  Die Medizin Việt Nam
  Die Membran Ah ! Überführen umstellen den Ort wechseln die Rolle der Buddha Der Gott
  Der Himmelsherrscher der Kaiser unendlich
  Die große Nachkommenschaft
  Die große Familie
  Der Gott der Buddha
  Das Christentum der Katholizismus

 14. Nam mô ngọc hoàng thượng đế vô cực đại trí tôn đại thiên tôn 🙏🙏🙏 nam mô vô cực từ tôn Tây Thiên bá chủ vương cung Tây mẫu 🙏🙏🙏 nam mô Long Hoa giáo chủ Di lặc tôn Phật khai cơ thánh đức 🙏🙏🙏 nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *