No2 Ảo tưởng và thực tế của các công ty Nhật Bản mà du học sinh nên biết.Lần này, tôi muốn nói với các bạn về “thực tế” của các công ty Nhật Bản mà sinh viên nước ngoài nên biết khi ứng tuyển. Sinh viên đại học, ngay cả sinh viên Nhật Bản, coi việc làm là mục tiêu cuối cùng của họ và có nhiều ảo tưởng về công ty và sự nghiệp, nhưng sinh viên nước ngoài có thể có khoảng cách lớn hơn giữa ảo tưởng và thực tế. Tôi hy vọng video này có thể giúp lấp đầy khoảng trống đó bằng cách nào đó.
Bài viết này dựa trên khảo sát bảng câu hỏi (tuyển dụng sinh viên nước ngoài nâng cao / khảo sát nguồn nhân lực nước ngoài) do Disco Corporation thực hiện vào tháng 12 năm 2019 trên khoảng 680 công ty Nhật Bản.

source

Viết một bình luận