Nhà mẫu VR – Virtual Tours | VR | 360 | Sales Gallery.VNi: Nhà mẫu Thực tế ảo cho Bất động sản.

(English below)
Chúng tôi muốn giúp bạn chia sẻ dự án của mình với khách hàng qua internet. Dù là dự án đã hoàn thiện hay còn đang thiết kế, mọi người đều được “thấy trước” và “bước vào” tham quan bất cứ lúc nào bằng công nghệ 3D, Thực tế ảo, Thực tế tăng cường.

Virtual Tours | VR | 360 | Sales Gallery.
We want to make your Real Estate projects easily accessible to customers over the internet. Whether the project is completed or under design, they can come in and visit at any time.

We employ the latest advantageous smart – technologies to bring viewers a deeper imagination of projects and better visions.

VNi – Seeing is believing
website: https://vni.pro.vn/index
email: info@vni.pro.vn

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *