Nancy Drew 12 The Secret of the Old Clock Part 1 Lilac Inn Robbery No CommentaryIt is the 1930’s, the age of The Great Depression, it is also the time when our heroine, Nancy Drew is about to take part of an important moment that will become her detective destiny, her friend Emily Crandell wants to give her jewel’s to Nancy Drew, but an kitchen explosion distraction got Nancy into not only to find Emily’s jewels, but to also find Josiah Crowley’s real will that has over a million dollars. This walkthrough will take you and Nancy Drew to the past, find Emily’s missing Jewel’s and to find Josiah’s real will, so it could save Emily’s Lilac Inn in the midst of mystery.

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *