Minecraft Bedwars, Nhưng Đại Chiến Level 1 và Level MAX Highlight Siêu Vip Của Noob Team ??Minecraft Bedwars, Nhưng Đại Chiến Level 1 và Level MAX Highlight Siêu Vip Của Noob Team ??
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
? LIÊN HỆ QUẢNG CÁO: contacts@heromedia.vn
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
↓ ĐĂNG KÍ CHO NOOB TEAM ↓
? T Gaming: https://www.youtube.com/channel/UCVjCsq6PCd1RxrhkOfuGMsw
? Pixel Gamer: https://www.youtube.com/channel/UCZGTzBnuTVu7E2CZfo6R5kw
? VanhMC: https://www.youtube.com/channel/UC-Moj32sC7FIZ2kp1OiorOA
? Zeno: https://www.youtube.com/channel/UCpUQXuYrNJjx96BAJBs4j8Q
? Hani: https://www.youtube.com/channel/UCchwifxaix2_FWhGVXNaVAQ
━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━
↓Thông tin về KHANGG ↓
? Facebook: https://www.facebook.com/KhanggVN/
? Group: https://www.facebook.com/groups/khan2g
? Fanpage: https://www.facebook.com/gaming/khang…
? Donate: https://playerduo.com/khanggkay
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
Nhạc sử dụng trong video được cấp phép bởi
– Kevin Macleod: https://www.youtube.com/user/kmmusic
– NCS: https://www.youtube.com/user/NoCopyrightSounds
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

#Khangg​​​​​​ #Minecraft #Bedwars​​​​​​​​​ #MinecraftTroll​​​​​​​​​ #NoobTeam​

source

Viết một bình luận