Hội nghị TƯ4, TBTTrọng chống tiêu cực!PTT Vũ Đức Đam tâm tình vì sao mất Hào quang!Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương khóa XIII của Đảng dự kiến khai mạc sáng nay 4/10. Một trong những nội dung quan trọng của hội nghị là tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và tiếp tục đề ra những biện pháp mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn để tiếp tục thực hiện nghị quyết này trong thời gian tới.
Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII
“Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng”, đó chính là cảnh báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời. Khắc ghi lời Bác, tiếp nối những kết quả và thách thức đặt ra từ các Hội nghị Trung ương của các nhiệm kỳ trước; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã lựa chọn đúng vấn đề, đánh giá đúng thực trạng, không giấu giếm khuyết điểm, tự phê phán.
Lần đầu tiên Đảng không chỉ định lượng mà còn định danh 27 biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng với 9 biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị; 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống và 9 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nghị quyết đặc biệt nhấn mạnh về sự nguy hiểm khôn lường của những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cán bộ, đảng viên, đồng thời chỉ rõ cần đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giúp mỗi cán bộ, đảng viên “tự liên hệ, tự soi, tự sửa, tự gột rửa” những hạn chế, khuyết điểm của mình, được người dân đồng tình, ủng hộ.
Từ sự đột phá nhận diện đúng, trúng các biểu hiện suy thoái của Nghị quyết Trung ương 4, các tỉnh, thành ủy trong cả nước đã có những cách làm sáng tạo, cụ thể hóa những hiểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đáng chú ý như Tỉnh ủy Ninh Bình cụ thể hóa thành 90 biểu hiện, in thành sổ, phát hành trong Đảng bộ. Tỉnh ủy Trà Vinh cụ thể hóa thành 82 biểu hiện. Tỉnh ủy Nghệ An cụ thể 27 biểu hiện thành 5 cấp độ để nhận biết, đánh giá và có biện pháp xử lý kịp thời… Đợt sinh hoạt “tự kiểm điểm, tự soi, tự sửa” đã giúp cho cán bộ, đảng viên thường xuyên tự phê bình và phê bình, góp phần ngăn chặn suy thoái.

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *