Chuyên mục
✅Review Viettel++

#EON_XR-Giải phẫu ếch bằng Thực tế ảo tăng cường AR#AR #VR #EON_XR
#Kiến_Thức_Là_Quyền_Con_Người
* EON XR – Nền tảng ứng dụng công nghệ thực tế ảo cho truyền tải kiến thức. Công cụ chuyển đổi số cho Giáo dục và Đào tạo.
* Giới thiệu tính năng nền tảng tại: https://www.youtube.com/watch?v=zZc4lqnFcXg
* Liên hệ Partner tại Việt Nam:
Dustin Dang
– Email: duongdq(a còng)viidc.vn
– Phone: 0987.2(ba).15.86
* Đăng ký tài khoản và Trải nghiệm miễn phí tại: https://core.eon-xr.com/
* Liên hệ Partner tại Việt Nam: Dustin Dang – Email: duongdq(a còng)viidc.vn – Phone: 0987.2(ba).15.86

source

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.