en EBE 37a2)2020-10-23 (LASERS, CROP CIRCLE, PYRAMIDS, PLASMA, HERTZ) cc.-Read more: Please donate! Prosím, přispějte! ( www.paypal.com – our e-mail is: ilona.podhrazska@seznam.cz ) … ( Bank name: Ceska sporitelna, a.s. ) My name: iLona Podhrazska : IBAN : CZ8808000000003047970083 , BIC: GIBACZPX …………………………………………………………………………………………………………………………………… Prosím, přispějte libovolnou částkou!!! Děkujeme! Zde je odkaz: Bank: Česká spořitelna, a.s. Jméno: Ilona Podhrázská : číslo účtu: 000000-3047970083/0800 ……. Pro Českou republiku- For the Czech Republic. ………………………………………………………………………… Here is our address: ( ILONA , IVANA PODHRAZSKA – TOBIASKOVA 91 – 588 56 – TELC 2. – CZECH REPUBLIC ) ============================================================================== ET Contact (12 Dimension) from Czech republic Ivana Podhrazska is spiritual telepathic Medium. iLona Podhrazska writing, translator messages… Contact with Humanoid EBE OLie from 12 Dimension we have contact from 1993 Year! ….. My second channel youtube : https://www.youtube.com/channel/UCGvNIecqnKPUY8GQQWmX-Xg ======================================================================== Our Book is amazon, https://www.amazon.com/s?k=ilona+podhrazska …………………………………….. Our Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ebeolie/. And i hope will more books ….. My Skype name is : ILona – Podhrazska and My e-mail is: ilona.podhrazska@seznam.cz

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *