Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com

2 Trả lời “Chân thật tin có Thế Giới Cực Lạc, có A Di Đà Phật – PĐTN 6

 1. Kính thưa quý Liên hữu,

  Chúng ta thường nghe chư bậc đại tổ sư dạy, câu Phật hiệu A Di Đà bao trọn hết tất cả công hạnh, thâu hết giáo lý của Phật đà trong đó. Mới nghe qua, có người không tin và sẽ khó mà chấp nhận được. Tuy nhiên, nếu chúng ta cố tâm nghiên cứu, thật học, thật tu, tìm hiểu qua Đại Tạng Kinh thì lời dạy đó hoàn toàn chính xác, không có một chút gì để nghi ngờ. Thật sự là như vậy.

  Câu Phật hiệu đã thâu trọn hết 12 bộ Kinh, tất cả không thể rời được đức hạnh viên mãn của câu Phật hiệu A Di Đà. Trong kinh đức Thế Tôn và mười phương chư Phật đồng khen ngợi và hộ niệm cho những ai trì Phật hiệu A Di Đà.
  Do đó, việc chuyên trì Phật hiệu A Di Đà cầu đới nghiệp vãng sanh rất quan trọng đối với những ai thật sự muốn dứt vòng sinh tử. Trong đời hiện tại, có quá nhiều người giả làm đệ tử của Phật, xuất gia lẫn tại gia, giảng pháp đa số là đi ngược lại lời dạy của đức Phật. Họ chủ trương này, rồi đưa ra lý luận theo kiến thức hạn hẹp, dùng sở kiến của bản thân mà muốn đo lường Phật pháp. Làm cho những người chuyên tu tịnh độ hay gieo trồng thiện Pháp trong Phật Pháp, khởi tâm nghi ngờ và trùng chân mơ mơ hồ hồ.

  Do đó, mà người thật sự muốn thoát vòng sinh tử cần phải thận trọng, nếu vội tin hay theo những lời đường mật, thì không dễ gì có thể tinh tấn, chánh tín đối với lời dạy của bậc đại tổ sư. Nếu chúng ta muốn biết đúng hay sai, cứ việc tìm đọc những bộ Kinh, những bộ sách của đức Phật và chư tổ đã dạy thì sẽ biết rõ ràng những lời mị kia đều là dối trá, len lẫn trong ngôi nhà của Chánh Pháp.

  Là người sợ sinh tử cầu vãng sanh cần phải nghe qua bộ "Khuyên Phát Bồ Đề Tâm" của Đại Sư Tĩnh Am, được Pháp Sư Thích Diễn Bồi giảng giải, ý nghĩa thật thâm áo. Cùng nghiên cứu đọc nhiều lần "Lá Thư Gởi Khắp" của Đại Sư Ấn Quang, để làm tư lương cho tiến trình tu tập cầu vãng sanh của chính mình. Nếu những ai không sợ sinh tử không cầu vãng sanh thì không cần phải chú tâm đến lời chân thành của chúng tôi. Nhưng nếu là những người sợ sinh tử cầu vãng sanh, thì tuyệt đối phải xem trọng lời chân thành này.

 2. Kính thưa quý Liên Hữu. Sở vĩ chúng ta niệm Phật cầu vãng sanh là vì chúng ta thật sự sợ vòng luân hồi đau khổ. Cho nên chúng ta phải cố gắng, trồng đủ thiện căn, gieo hạt giống Bồ Đề trong tâm của chúng ta, để được vãng sanh khi hơi thở này một khi thở ra không còn thở vào nữa.
  Hãy lấy việc niệm Phật cầu vãng sanh làm trọng yếu trong cuộc sống hằng ngày, tinh tấn hành trì, cố gắng buông xả chướng duyên, tha thiết sửa đổi, chuyển tham, sân, si thành giới, định, huệ, gần gũi với thiện tri thức, người thật sự có thể sách tấn và làm gương cho chúng ta. Nếu không thì chỉ chuyên tâm nhất niệm Phật, hành trì theo lời dạy của chư Phật, tổ vậy. Xin cầu nguyện hồng ân Tam Bảo, gia hộ cho chúng con, và tất cả những ai có lòng tin nơi Phật Pháp, nơi hạnh nguyện của đức Từ Phụ A Di Đà Phật, là những kẻ sợ sinh tử, nương theo đại thệ nguyện của Phật để được đới nghiệp vãng sanh. Xin cầu nguyện cho chúng con, khi lâm chung không chướng ngại, đủ thiện duyên vãng sanh, khi trả báo thân này không mang bịnh tật khổ, là chướng duyên làm cho chúng con mất chánh niệm trong cơn đau đớn. Vì trong Kinh đức Phật đã từng dạy, người khi chết sự đau đớn không khác gì trâu bò bị lột da.
  Chúng con xin nguyện gặp đủ thiện duyên và không bệnh tật lúc lâm chung. Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh mau biết, nghe và tin nhận lời dạy của chư Phật, tinh tấn, chánh tín nơi câu Phật hiệu để lợi lạc. Xin cầu nguyện cho tất cả muôn loại chúng sinh đều được vãng sinh về thế giới Cực Lạc của đức Từ Phụ A Di Đà Phật.

  Kính chúc tất cả những ai chưa tin, chưa niệm Phật, đều phát lòng tin chắc thật, hành trì câu Phật hiệu. Đồng vãnh sanh Cực Lạc.
  Nam Mô A Di Đà Phật.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *