Buổi 5. Làm thế nào để viết thật hay?Chỉ đơn giản với 5 mẹo sau, bạn có thể bắt đầu một bài viết đầy thuyết phục:
1. Dùng các con số để dẫn chứng
2. Vào đề một cách gợi mở, tự nhiên
3. Biết dẫn dắt
4. Lập luận rõ ràng, sắc bén
5. Kết thúc độc đáo, bất ngờ
———————
MP Content Marketing
Viết sâu- ngấm lâu
Hotline: 0944268047
Email: mktcontent.com@gmail.com
Fanpage:MP Content Marketing- Viết sâu-ngấm lâu

#mktcontent #mpcontent #vietsaungamlau
#contentchat #FBAds #vietbaichuanseo #vietbaipr #quanlyfanpage #vietbaibanhang #vietbaigioithieudoanhnghiep
#hocvietcontent #timvieccontent #daycontent

source

Viết một bình luận