"Báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh Nguyễn Phương Hằng" / TQ: Cơn dịch Delta lớn nhấtXEM, SUB VÀ SHARE: https://tinyurl.com/y5zmfmro / https://www.facebook.com/PhoBolsaTV
“Báo chí của cộng sản chung với phản động để đánh Nguyễn Phương Hằng” / Trung Quốc đối phó với cơn bùng dịch Delta lớn nhất
#phobolsatv #btvThuyVan #NguyenPhuongHang

source

Viết một bình luận