Bài 14 – Tự học CCNA v7.0 200-301 – HK1 Giới thiệu về mạng máy tính – BKACAD Giáo trình chuẩn CiscoBài 14 – Tự học CCNA v7.0 200-301 – HK1: Giới thiệu về mạng máy tính – BKACAD Giáo trình chuẩn Cisco
———————————————————–
NỘI DUNG KHÓA HỌC CCNA v7.0 – Giá trình: Chuẩn chính hãng – Cisco
Link dowload tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1R2xWwspheFj23rDp0WYIZRzGYHhW97dg?usp=sharing

HỌC KỲ 1: GIỚI THIỆU VỀ MẠNG MÁY TÍNH
Học kỳ này bao gồm các kiến thức về kiến trúc, cấu trúc, chức năng và các thành phần của Internet và các mạng máy tính khác.
Học viên đạt được sự hiểu biết cơ bản về cách thức hoạt động của mạng và cách xây dựng mạng cục bộ đơn giản (LAN), thực hiện các cấu hình cơ bản cho bộ định tuyến và chuyển mạch và triển khai giao thức (IP).
Kết thúc kỳ học, học viên có thể:
▸ Cấu hình các thiết bị chuyển mạch và thiết bị đầu cuối để cung cấp quyền truy cập vào tài nguyên từ xa và cục bộ.
▸ Giải thích cách các giao thức lớp liên kết vật lý và dữ liệu hỗ trợ hoạt động của Ethernet trong mạng chuyển mạch.
▸ Cấu hình bộ định tuyến để cho phép kết nối đầu cuối giữa các thiết bị từ xa
▸ Gắn địa chỉ IPv4 và IPv6 và kiểm tra kết nối mạng giữa các thiết bị.
▸ Giải thích cách các lớp trên của mô hình OSI hỗ trợ các ứng dụng mạng.
▸ Cấu hình một mạng nhỏ với thực tiễn bảo mật tốt nhất.
▸ Khắc phục sự cố kết nối trong mạng nhỏ.

HỌC KỲ 2: CHUYỂN MẠCH, ĐỊNH TUYẾN VÀ KHÔNG DÂY
Học kỳ này sẽ bao gồm các kiến thức về kiến trúc, các thành phần và hoạt động của bộ định tuyến và chuyển mạch trong các mạng nhỏ và giới thiệu các mạng cục bộ không dây (WLAN) và các khái niệm bảo mật. Học viên sẽ tìm hiểu cách định cấu hình và khác phục sự cố bộ định tuyến và chuyển mạch cho chức năng cao bằng cách sử dụng các thực tiễn tốt nhất về bảo mật và giải quyết các sự cố phổ biến với các giao thức trong cả mạng IPv4 và IPv6.
Kết thúc kỳ học, học viên sẽ có thể:
▸ Cấu hình Vlan và định tuyến Inter-Vlan áp dụng các thực tiễn bảo mật tốt nhất.
▸ Khắc phục sự cố định tuyến giữa các Vlan trên các thiết bị Lớp 3.
▸ Cấu hình dự phòng trên mạng chuyển đổi bằng STP và EtherChannel.
▸ Khắc phục sự cố EtherChannel trên các mạng chuyển đổi.
▸ Giải thích cách hỗ trợ các mạng khả dụng và đáng tin cậy bằng cách sử dụng địa chỉ động và
các giao thức dự phòng ban đầu.
▸ Cấu hình phân bố địa chỉ động trong mạng IPv6.
▸ Cấu hình mạng WLAN bằng cách sử dụng thực tiễn tốt nhất về bảo mật WLC và lớp 2.
▸ Cấu hình bảo mật chuyển đổi để giảm thiếu các cuộc tấn công LAN.
▸ Cấu hình định tuyến tĩnh IPv4 và IPv6 trên bộ định tuyến.

HỌC KỲ 3: MẠNG DOANH NGHIỆP, BẢO MẬT VÀ TỰ ĐỘNG HÓA
Học kỳ này học viên sẽ mô tả kiến trúc, các thành phần, hoạt động và bảo mật để mở rộng cho các mạng lớn, phức tạp, bao gồm các công nghệ mạng diện rộng (WLAN). Khóa học nhấn mạnh các khái niệm an ninh và giới thiệu tự động hóa và ảo hóa mạng. Học viên học cách định cấu hình, khắc phục sự cố và bảo mật các thiết bị mạng doanh nghiệp và hiểu cách giao diện lập trình ứng
dụng (API) và các công cụ quản lý cấu hình cho phép tự động hóa mạng.
Kết thúc kỳ học này, học viên có thể:
▸ Cấu hình giao thức OSPFv2 đơn vùng trong mạng điểm-điểm và đa điểm.
▸ Giải thích cách giảm thiểu các mối đe dọa và tăng cường bảo mật mạng bằng
▸ cách sử dụng danh sách kiểm soát truy cập và các hình thức thực tiễn bảo mật tốt nhất.
▸ Thực hiện danh sách kiểm soát truy cập tiêu chuẩn để lọc lưu lượng và truy cập quản trị an toàn.
▸ Cấu hình dịch vụ NAT trên bộ đinh tuyến biên để cung cấp khả năng mở rộng địa chỉ IPv4.
▸ Giải thích các kỹ thuật đê cung cấp khả năng mở rộng địa chỉ và truy nhập từ xa an toàn cho các mạng WAN.
▸ Giải thích cách tối ưu hóa, giám sát và khắc phục sự cố kiến trúc mạng có thể mở rộng.
▸ Giải thích cách các thiệt bị mạng thực hiện chất lượng dịch vụ (QoS).
▸ Thực hiện các giao thức để quản lý mạng.
▸ Giải thích cách các công nghệ như ảo hóa, mạng được định nghĩa bằng phần mềm và tự động hóa ảnh hưởng đến các mạng đang phát triển.

#ccna, #tựhọcccna, #ccna200-301, #200-301, #bkacad, #cisco, #ccnp, #network, #quảntrịmạng, #mạngmáytính, #tựhọc

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *