Bài 1: Thế giới Internet thật là rộng lớn – Tuần 1 – Lớp 5 (phần 1) | Sách IC3 SparkNhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều video tiếp theo.
………….
00:01 Giới thiệu chương trình học
00:18 Giới thiệu bài
00:31 Internet là gì?
2:55 World Wide Web là gì?
4:35 Trình duyệt Web là gì?
5:25 Tóm tắt lại các ý chính

source

Viết một bình luận