វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី “ តើការបង្កើតសហគមន៍ប្រជាជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍ដើម្បីអ្វី ”។

វេទិកាសំឡេងសង្គ្រោះជាតិ ស្តីពី “ តើការបង្កើតសហគមន៍ប្រជាជាតិអាសុីអាគ្នេយ៍ដើម្បីអ្វី ”។ source Xem thêm

ទិវារំលឹកខួប៧២ឆ្នាំ ៤មិថុនា ១៩៤៩-៤ មិថុនា ២០២១

ទិវារំលឹកខួប៧២ឆ្នាំ ៤មិថុនា ១៩៤៩-៤ មិថុនា ២០២១ ប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅវត្តរតនារាម ជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌ កម្ពុជាក្រោម ទីក្រុងស៊ីដនី ប្រទេសអូស្រ្តាលី ។ មានការនិមន្ត និងអញ្ជើញពីសមាគម សហគមន៍ខ្មែរនានា ចូលរួមសម្តែងមតិ ពិគ្រោះយោបល់ សំណសំណេះសំណាលគ្នាប្រកបដោយសាមគ្គីភាព និងភាតរភាព គួរជាទីរីករាយយ៉ាងក្រៃលែង ។ វត្តរតនារាម ថ្ងៃទី០៥ មិថុនា ឆ្នាំ២០២១ Aiden... Xem thêm