ព្រះធម៍អប់រំចិត្ត​​ Dharma TV វាចារកើតអំពីបុណ្យ ប៊ុត សាវង្ស [Buth Savong] Dharma TV Van Mantek

អនុមោទនា!ស្ដាប់ដោយចិត្តជ្រះថ្លា ដើម្បីស្ដាប់ព្រះធម៍ជាច្រើនទៀតជារាល់ថ្ងៃ សូមចុច Subscribe រួចដាក់សញ្ញា កណ្ដឹង​ សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ សូមបានសុខចម្រើន គ្រប់គ្នា source Xem thêm