សកម្មភាពនៃការបង្រៀនរបស់សិស្សថ្នាក់ល្ងាច/午後クラスの学生がクラスメートに第25課の文法を教える

គាត់ពិតជាខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតជាស្លាយសម្រាប់មិត្តរួមថ្នាក់ទោះបីជាការពន្យល់េវយ្យាករណ៍របស់គាត់មានចន្លោះខ្វះខាតក៏ដោយ។ សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសឆ្គងដែលកើតមានក្នុងវីដេអូនេះព្រោះវាជាលើកដំបូងសម្រាប់គាត់។ សូមសរសើរដល់ភាពក្លាហានរបស់គាត់!!! YouTube:https://www.youtube.com/…/UCR8wUw4OPM3dOtoXlQEF_iw/videos Telegram:https://t.me/MiraiStudyAbroadInJapan Website:https://www.miraicambodia.com/ source Xem thêm

Tay mình rất sạch sẽ | Cùng nhau rửa tay sạch sẽ trước khi ăn | Nhạc thiếu nhi vui nhộn | Super JoJo

Hãy đăng ký kênh, like và bình luận để cập nhật các video mới nhất của Super JoJo nhé https://www.youtube.com/channel/UCl2yqeDZUM1f8_sC_aEPYKw/featured #superjojovietnamese#Taymìnhrấtsạchsẽ#nhacthieunhi#jojotiengviet#embe#canhạcthiếunhi#nhactienganhthieu nhi#hoathinhvuinhon#kidsong#childrensong#babysong#youtubecartoon#babyshark Chào các quý... Xem thêm