𝑇ℎ𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑒̂́ 𝑡𝑎̆𝑛𝑔 𝑐𝑢̛𝑜̛̀𝑛𝑔 (#AR) 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛𝑔𝑎̀𝑛ℎ 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔, 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑛𝑜̣̂𝑖 𝑡ℎ𝑎̂́𝑡. 𝑁𝑜́ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑏𝑎̣𝑛 𝑥𝑒𝑚 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 đ𝑎̃ ℎ𝑜𝑎̀𝑛 𝑡ℎ𝑖𝑒̣̂𝑛 𝑡𝑟𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑘ℎ𝑖 𝑥𝑎̂𝑦 𝑑𝑢̛̣𝑛𝑔.
#VR #AI

source

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *