Chuyên mục
✅Review Viettel++

國際刑警組織"高歌"猛進;世界已警覺, 合力應對中共全面滲透聯合國 預告篇 中文字幕 【希望之聲粵語-粵講粵有理-2021/11/20】認清 #中共本質 防止被 #滲透 【粵講粵有理】
主持:石頭 嘉賓:路橋 視頻製作:方婷 文字整理:Susan
圖源: Getty Images, storyblocks.com, Wikipedia, pixabay.com, CNA,LTN,大紀元
=============================================================
電子報 ►https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
🌸美國境內捐車► https://donatecarsoh.org/
🔥會員網“希望之城” ►https://landofhope.tv/shitou
🔥捐款 ► https://donorbox.org/soh-tv-2
🔥SafeChat ►https://is.gd/AzYl1l
🦸‍♂️️Patreon ►https://is.gd/h9py0n
👉神盾VPN ►https://tipas.net/zh-HK/ 憑優惠代碼:SHSOHCANT 享8折優惠
㊙️爆料郵箱 ► info@soundofhope.org
🌸希望之聲官網► https://www.soundofhope.org/
🔥自動翻牆APP ► https://x.co/ohope

source

26 trả lời trong “國際刑警組織"高歌"猛進;世界已警覺, 合力應對中共全面滲透聯合國 預告篇 中文字幕 【希望之聲粵語-粵講粵有理-2021/11/20】”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.