【ENG】'펜트하우스2' 김소연, 실제 유심칩 입에 넣었다? 화제가 된 이유 Kim So-yeon 돌곰별곰TV【ENG】’펜트하우스2′ 김소연, 실제 유심칩 입에 넣었다? 화제가 된 이유 Kim So-yeon 돌곰별곰TV
#펜트하우스2김소연#김소연유십칩#KimSoYeon

돌곰별곰TV

각 나라의 자막은 번역기를 통하여 제공하기 때문에 오역이 많을 수 있습니다.
이 점 양해 부탁드리며, 항상 열심히 하는 돌곰별곰TV가 되겠습니다.
감사합니다.

Automatic translation is used for other languages, so mistranslation can be found. Please understand mistranslation.
The customer does not use our product currently and wants to buy ours for the first time. Since they feel the burden because of the price, we have proposed an estimate excluding the monitor to lower the price even a little. DolGom ByulGomTV always works hard for you.
Thank you.

네이버 파파고 다국어 번역 :

Kim So-yeon from Penthouse 2 put it in her mouth? the reason for making headlines

「ペントハウス2」キム·ソヨン、実際にUSIMチップを口に入れた? 話題になった理由

《頂層套房2》金素妍,實際上已經吃進有心芯片了? 成爲話題的理由

컨텐츠 요청 및 문의는 sung8381@gmail.com로 연락주세요.

Contact us at sung8381@gmail.com for content requests and inquiries.

이미지 출처
창작자 mm – https://kor.pngtree.com/freepng/cartoon-cute-little-bear-play-computer_3599072.html

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *