[​ ច្បាប់ក្រមង៉ុយ Chbap Kram Ngoy ] សម្តែងដោយ ព្រះធម្មវិជ្ជា ជួន កក្កដា By Choun KakadaSubscribe to my channel to get a new video and set notification! New video IN TITH(Dharma Education) នេះជាChannelរបស់ខ្ញុំ ដេីម្បីផ្សព្វផ្សាយធម្មទេសនាជាធម្មទាន យ៉ាងទៀតក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់អ្នកដែលបានចុចsubscribeទាំងអស់ដែលបានជួយគាំទ្ររឺចែករំលែករាល់សកម្មភាពធម្មទានដំណឹងបុណ្យផ្សេងៗផងដែរ។ ️ សូមអរព្រះគុណ និងសូមអរគុណ…!!!

source

Viết một bình luận