ព្រះធម៌ទេសនាគ្រែ៥​ សម្ដែងអំពី អារក្ខកម្មដ្ឋាន​៤​ យ៉ាង​ ១.ពុទ្ធានុស្សតិ​ ២.មេត្តា ​៣.អសុភ​ ៤.មរណំព្រះធម៌ទេសនាគ្រែ៥​ សម្ដែងអំពី អារក្ខកម្មដ្ឋាន​៤​ យ៉ាង​ ១.ពុទ្ធានុស្សតិ​ ២.មេត្តា​៣.អសុភ​ ៤.មរណំ

ពុទ្ធបរិស័ទអាចស្ដាប់ព្រះធម៌ផ្សេងៗជាច្រើនដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់ Link ខាងក្រោម៖
? http://www.youtube.com/c/SumPanhaTVonline​
? https://mrsbhvlogs.blogspot.com/
.ដើម្បីបានទទួលស្ដាប់នូវព្រះធម៌បន្តទៀតសូមចុច
.? Subscribe
? Comment
? Share
? Like
..សូមអរព្រះគុណនឹងអរគុណចំពោះការស្ដាប់ព្រះធម៌..
————————
Social Media
============
YouTube : http://www.youtube.com/c/SumPanhaTVonline
Facebook: Page:https://www.facebook.com/khmertesna168/

YouTube Playlist
=============
1.) Sum Panha official : https://www.youtube.com/watch?v=BliSvYAwdyU&list=PLgRoG5jGmoCiIi0uR0EBjcr6R5hWMh5JJ
2.) Video Tesna [ Full Audio ] :https://www.youtube.com/watch?v=_DIt2w9MOWM&list=PLgRoG5jGmoCjwalio2T4GsJ-w2QBbaQ7q
3.) Short video Introl Tesna : https://www.youtube.com/watch?v=As644B_er_0&list=PLgRoG5jGmoChzX-MFx18Mk1TOsL7zb95C
4.) The Cambodian Buddhist Monk Society-USA : https://www.youtube.com/watch?v=uYE1nKZMPRw&list=PLgRoG5jGmoCgVddvOF3IejRinwbC3Ogn4
5.) កម្មវិធី ត្រៃរត្នវិនិច្ឆ័យ : https://www.youtube.com/watch?v=0bLESzSUXz4&list=PLgRoG5jGmoCjhlFiPk8rE5HzPYIB9EcKp
6.) មូលបុណ្យ : https://www.youtube.com/watch?v=dj1scdkENhE&list=PLgRoG5jGmoChbiF9BEYIrXIood16cb_-7

#ពុទ្ធានុស្សតិ​ #មេត្តា #​អសុភ​ #មរណំ
================
Thank you for watching my video.
Please don’t forget to Subscribe to my Channel: you get more new videos every day. Good luck!

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *