ប៊ុត សាវង្ស សាងវត្តក្នុងចិត្ត Buth Savongសូមស្វាគមន៍ចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានចូលមកកាន់ឆាណែលរបស់ខ្ញុំ បើមិត្តទាំងអស់គ្នាបានឃើញ video ក៏ដូចជាខ្សែអាត់ផ្សេងៗដែលខ្ញុំបានផុស សូមមិត្តទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយចូលចុច SUCRIBE (đăng ký ) គាំទ្រឆាណែងខ្ញុំផង ដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំកាន់តែមានកម្លាំងខំប្រឹងរាវរកនូវអ្វីដែលល្អៗ និងប្រកបដោយចំណេះដឹង ទុកបំរើចក្ខុ សោតិន្រ្តីយារម្មណ៍របស់អស់មិត្តទុកគ្រាន់នឹងបានជាគតិពិចារណាក្នុងជីវិតឲ្យមានសភាពធូរស្រាលទៅថ្ងៃអនាគត។ សូមអរព្រះគុណ និងអរគុណ៕
Welcome everyone who came to my channel, if all of you saw videos and tapes I have posted, please, do not forget to sign up for SUCRIBE, support my channel to Encourage me to be more forceful, to discover good and knowledgeable, to serve all the people’s sympathy and sense of sympathy. Consider life to be relaxed in the future. Thanks and thanks.
http://www.youtube.com/c/khmerlovechaukhmer1990

source

Viết một bình luận