នាទី ! ជីវិត និងព្រះធម៌#នាទីជីវិតនិងព្រះធម៌
#UpdateCovid19 Khmer Community of NSW in australia.

ប្រធានបទៈ សេចក្តីសុខរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះមាន៤យ៉ាងគឺៈ
១-អត្ថិសុខ សុខកើតពីការមានទ្រព្យ ។
២- ភោគសុខ សុខចេះប្រើប្រាស់ចាយវាយទ្រព្យ ។
៣-អនណសុខ សុខមិនជំពាក់បំណុលគេ ។
៤-អនវជ្ជសុខ សុខមានការងារប្រាស់ចាក់ទោស ។

សមាសភាពវាគ្មិនកិត្តិយ
១-អ្នកសម្របសម្រួល សុវណ្ណបញ្ញោ ពរ សាវឿង
២-ធម្មវាគ្មិន សីលថាវរោ ឡូញ ផល្លា
៣-អ្នកស្រី កង ស្រីទូច ប្រធានសហគមន៍ខ្មែរ នៃ NSW
Date; 20/09/2021

source

Thông tin liên hệ:

Mạng xã hội:

Trần Tính

Xin chào mọi người tên tôi là Trần Tính, năm nay 24 tuổi. Sở thích đi phượt và xem phim phim một mình. Hiện là Blogger at mofficeviettel.com. Mạng xã hội: hahalolo.com/@trantinh, gab.com/trantinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *