ខ្មែរគប្បីស្គាល់ និងបដិសេធន៍ ក្រុមជះសំអប់និងរើសអើងពូជាសាសន៍អរគុណអស់លោកបងប្អូនដែលបានចូលមកមើល។ សូមជួយ subscribe ចុចកណ្តឹង click ALL ដើម្បីបានទទួល notifcation នូវវេឌីអូថ្មីៗទៀត។
***ហាមថតចម្លងដោយគ្មានការអនុញាត***

#sakoun sok #James Sok

source

Viết một bình luận