การเมือง (ไทย) พุทธ : กับลัทธิบูชาตัวบุคคล feat.คนไม่มีศาสนา | tham ma da EP10Podcast ธรรมะ : จากคนธรรมดา เพื่อคนธรรมดา
ธรรมะในภาษาใหม่ๆ เพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ และคนที่ไม่สนใจศาสนา พื้นที่ปลอดภัยสำหรับการพูดคุย ถกเถียง และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ในเรื่องของธรรมะ ผ่านบทสนทนาธรรมดาๆ จากเพื่อน ที่จะชวนคุยเรื่องธรรมะ ในโลกความจริง เพื่อให้เราทุกชีวิต อยู่ร่วมกันได้อย่าง สันติ เมตตา และความรัก

การเมือง (ไทย) พุทธ : กับลัทธิบูชาตัวบุคคล feat.คนไม่มีศาสนา | tham ma da EP10
– ลัทธิบูชาตัวบุคคลในการเมืองและศาสนา การปกครองโดยชอบธรรมหรือการครอบงำ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาทางเอาตัวรอดไปพร้อมกับเรา

เนื้อหาที่เราแลกเปลี่ยนกัน
00:00 ที่มาที่ไป
02:21 3 รูปแบบของการปกครอง/การปกครองโดยชอบธรรมของ Max Weber
09:39 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลัทธิบูชาตัวบุคคล
11:15 การบูชาตัวบุคคลในพุทธไทย
20:10 การบูชาตัวบุคคลในการเมืองไทย
24:59 ธรรมชาติของการบูชาตัวบุคคลในมนุษย์
32:21 ธรรมะกับการเอาตัวรอดจากลัทธิบูชาตัวบุคคล
37:29 วัตถุประสงค์ของช่องทางใหม่ทาง 👋 Clubhouse

#thammada #thammadaPodcast #การเมือง #ไทย #พุทธ #ลัทธิบูชาตัวบุคคล #การปกครองโดยชอบธรรม #ครอบงำ #คนไม่มีศาสนา #เพราะทุกคนคือแกนนำ #ธรรมะ #คนธรรมดา #ธรรมตามใจนึก

source

Viết một bình luận